Owoce nowenny do Ducha Świętego

Uczyńmy sobie 2 postanowienia:

Do moich codziennych modlitw dołączę na stałe Hymn do Ducha Świętego, któryśmy odmawiali w dniach nowenny do Ducha Świętego: Veni, Creator Spíritus – O Stworzycielu Duchu, przyjdź.
Często w ciągu dnia będę się modlił aktem strzelistym, najprościej: Veni, Sancte Spíritus –  Przyjdź, Duchu Święty.