Spowiedź

Spowiedź

Po każdej Mszy Świętej.

Ponadto stałe dyżury w konfesjonale – godz. 20.30-21.30:

– sobota,
– poniedziałek,
– środa przed pierwszym czwartkiem miesiąca,
– pierwszy czwartek miesiąca,
– pierwszy piątek miesiąca,
– w przeddzień świąt nakazanych.

O duszpasterstwie katolickim
związanym z Mszą Świętą w rycie rzymskim – więcej