Wykorzystajmy chwilę sposobną!

cropped-missa-tridentina-6-1.jpg

Czas ostatnich miesięcy i tygodni. Cezaropapizm w rozkwicie. Restrykcje w dostępie do kościołów. Nowe tsunami profanacji (komunia na rękę). I pokrewne zjawiska.
Nie traćmy czasu!

  1. Kształćmy się: siądźmy do biurka i czytajmy o dramacie zmienionego kultu – powszechnego od kilkudziesięciu lat. Treści podstawowe znajdziemy – tutaj
  2. Módlmy się codziennie na Różańcu – o rozum i odwagę do podjęcia decyzji miłych Niebu. Wyraźnych.
  3. Poznawszy prawdę, kierujmy odtąd swoje kroki wyłącznie tam, gdzie sprawowany jest kult katolicki – Msza święta w rycie rzymskim – i gdzie głoszona jest ortodoksyjna katolicka doktryna.

Wtedy czasu obecnego nie zmarnujemy. Wtedy dobrze wykorzystamy czas sposobny.
Są motywy nadziei bardzo ostrożnej: jest już pewna liczba dusz, które takież zbawienne decyzje w ostatnim czasie podjęły. Bogu niech będą dzięki. Oby Pan Bóg dał im wytrwać. Do końca.