Litania do Wszystkich Świętych

W Dniach Krzyżowych odmawiamy Litanię do Wszystkich Świętych.
Jeżeli już wydobyliśmy się z meandrów krzewionej od kilkudziesięciu lat zmienionej religii i umniejszonego kultu, i przyjęliśmy dar wiary katolickiej, wtedy – odmawiając Litanię do Wszystkich Świętych – z radością zdamy sobie sprawę, że jesteśmy w jedności wspólnej wiary ze Świętymi. Blichtr zmienionej religii przemija, a wiara katolicka trwa na wieki.