Problem sedewakantyzmu – ujęcie elementarne

Tu i ówdzie pada pytanie: Czy sedewakantyzm jest katolicki?
Najpierw jednak – dla uczciwości metodologicznej – należy postawić dwa pytania elementarne:

W aspekcie ontologicznym – pytanie o obiektywny stan rzeczy: Czy na danym etapie historii Kościoła na Stolicy Piotrowej zasiada (jest) prawowity papież?
W aspekcie epistemologicznym – pytanie o możliwość rozpoznania: Czy jesteśmy w stanie ten wspomniany obiektywny stan rzeczy z pewnością rozpoznać?