Duszpasterstwo katolickie

Spowiedź.

Po każdej Mszy Świętej.
Ponadto stałe dyżury w konfesjonale – godz. 20.30-21.30:

– sobota,
– poniedziałek,
– środa przed pierwszym czwartkiem miesiąca,
– pierwszy czwartek miesiąca,
– pierwszy piątek miesiąca,
– w przeddzień świąt nakazanych.

Więcej informacji o duszpasterstwie – tutaj