Weryfikacja mojej pobożności maryjnej

Wspomożycielka

Matka Boża prowadzi do czystości – w zakresie doktryny, kultu, życia.
Czy jestem pojętnym Jej uczniem?
W miesiącu maryjnym weryfikuję:

– Czy umysł mój uwalniam od błędów i lgnę do prawdy (lektura tradycyjnych katolickich katechizmów)?
– Czy uwolniłem się od związku z kultem umniejszonym i kroki moje kieruję wyłącznie tam, gdzie sprawowany jest kult katolicki – Msza Święta w rycie rzymskim?
– Czy duszę moją uwalniam od grzechu (dobra spowiedź) i ze starannością troszczę się o zachowanie stanu łaski uświęcającej?