Divínum Offícium

Wśród materiałów internetowych, dotyczących tradycyjnej katolickiej liturgii, mamy do dyspozycji Divínum Offícium – wejście
Dzisiaj przypada V Niedziela Wielkanocna – Domínica V Post Pascha.