Czas na uczciwe decyzje

Kto już się dowiedział – w świetle obiektywnych katolickich kryteriów – że tzw. msza posoborowa jest kultem umniejszonym, jakże może kierować tam swoje kroki? Gdzie się podziała nasza wiara? – więcej