Nawet przed każdą spowiedzią!

okladka_W_Blasku_Milosierdzia_V1 (002)

Diabeł skutecznie wygasił w wielu sercach zainteresowanie Sakramentem Pokuty.
Oto książka zwarta, w przystępnej formie przypominająca treści pomocne w dobrym przygotowaniu i dobrym odprawieniu spowiedzi.
Dobrze będzie tę książkę z uwagą przeczytać nawet i przed każdą spowiedzią! – więcej