Strzeżmy się apostazji i synkretyzmu!

Uważajmy – Chrystusa można zdradzić nie tylko zapierając się Go wprost, ale także stawiając wiarę katolicką na równi z innymi religiami. Nie wolno nam zdradzić Chrystusa! – więcej