Decyzje katolickie

Missa tridentina (6)

Skoro każda dusza dla Pana Boga jest ważna, odnotowujemy.
W ostatnich miesiącach niejedna dusza podjęła decyzję katolicką: Nigdy więcej moje kroki nie skieruję na kult zreformowany. Będę kierował moje kroki wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie tam, gdzie sprawowany jest kult katolicki – Msza Święta w rycie rzymskim.
Skoro każda dusza dla Pana Boga jest ważna, odnotowujemy.