Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy!

Wspaniały święty Robert Bellarmin! Pasterz anielskiej czystości, głębokiej pokory i światłego umysłu. Napisał między innymi dwa katechizmy.
Czytajmy tradycyjne katolickie katechizmy – przynajmniej kilka zdań dziennie, codziennie!
O. Roger-Thomas Calmel OP pisał:

We wszystkich zasadniczych kwestiach Tradycja apostolska jest całkiem jasna. Nie trzeba analizować jej przez szkło powiększające ani być kardynałem lub prefektem jakiejś rzymskiej dykasterii, żeby wiedzieć, co jest z nią sprzeczne. Wystarczy nauka czerpana z katechizmu i udziału w liturgii z okresu poprzedzającego modernistyczne zepsucie.

Wytrwała codzienna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów – minimum kilka zdań dziennie, codziennie! – zaowocuje podwójnie: będziemy coraz lepiej poznawać wiarę katolicką oraz będziemy się stawać coraz bardziej zdolni do odróżnienia wiary katolickiej od jej krzewionych powszechnie od kilkudziesięciu lat wersji zmienionych.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.