Weź do ręki bicz!

I przepędź ze swojego domu ducha nieczystości!
Nie godzi się katolikowi obrażać Boga ciężkimi grzechami nieczystości – w myślach, spojrzeniach, słowach, uczynkach. To jest droga do piekła. Uważaj!
„Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła” (Jk 1, 21).