Pytaj ZA KAŻDYM RAZEM!

Nie dawajmy sobie wytchnienia od tej kwestii palącej! Nie wszyscy mówcy internetowi są godni zaufania!
Jeśli to elementarne pytanie będziemy mieli na uwadze, zawsze i bez wyjątku – po latach będziemy błogosławić Boga za to, że był w Polsce głos kapłański, który na tę kwestię zwracał uwagę po wielekroć. –
więcej