Lektura obowiązkowa

Czytajmy z uwagą – i po wielekroć! – encyklikę Piusa XI Mortálium ánimos. Uczmy się wybranych passusów na pamięć. Katolicka doktryna ochroni nas przed błędem, którego nowe odsłony przed nami.
Idąc za błędem, choćby go głosił anioł z Nieba (Ga 1, 6-9), idziesz do piekła.
Idąc za prawdą, idziesz do Nieba.