Słowa Pana Jezusa

„Lecz ja prawdę wam mówię: Lepiej dla was, żebym odszedł; bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do Was, a jeśli odejdę, poślę Go do was. A gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, i o sprawiedliwości, i o sądzie” (J 16, 7-8).