O doktrynie katolickiej

Sytuacja jest katastrofalna. Większość dusz – aż po głowy profesorskie – zupełnie nie odróżnia kultu katolickiego od kultu zreformowanego (powszechnego od ponad pięćdziesięciu lat). Większość dusz – aż po głowy profesorskie – zupełnie nie odróżnia doktryny katolickiej od doktryny zmienionej (powszechnej od ponad pięćdziesięciu lat). Mamy od kilku tygodni do czynienia z kolejną odsłoną zwodzenia powszechnego. Ratuj się, kto może!
Konferencja o doktrynie katolickiej naświetla kilka wątków istotnych, po katolicku porządkujących.