Uważajmy, uważajmy!

Czytajmy z uwagą – i po wielekroć! – encyklikę Piusa XI Mortálium ánimos. Będzie nam bardzo przydatna dla postawienia katolickiej zapory przeciw nurtom fałszywej synkretystycznej jedności, które będą się jeszcze wzmagać. Nie zdradźmy Chrystusa!