Owoce dobrej spowiedzi

Piękne nam podaje Sobór Trydencki słowo o dobroczynnych skutkach dobrej spowiedzi:
U ludzi pobożnych i przyjmujących ten sakrament z pobożnością nastają zwykle po nim pokój i pogoda sumienia wraz z wielką pociechą duchową” (Sobór Trydencki, Sesja XIV, Nauka o sakramencie pokuty).