A jeśli nie ma dostępu do konfesjonału?

Mogą być sytuacje wyjątkowe, gdy ktoś nie ma dostępu do katolickiego konfesjonału. Wtedy, aby uzyskać od Pana Boga odpuszczenie swoich grzechów (także ciężkich), powinien szczerze wzbudzić w swoim sercu akt żalu doskonałego, czyli podejmowanego z miłości do Pana Boga. Doskonale wyraża go formuła:

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.

Ale, uwaga! Taki akt musi zawierać w sobie wyraźną intencję wyspowiadania się jak najszybciej, skoro tylko będzie to możliwe.