Przygotowanie do rekolekcji

„Dlatego przede wszystkim trzeba, by duch nasz w samotności zabierał się do świętych ćwiczeń, odsuwając na bok wszelkie troski i zabiegi życia codziennego, albowiem wyraźnie uczy złota książka O naśladowaniu Chrystusa: «W milczeniu i ciszy doskonali się dusza pobożna»” (Pius XI, Orędzie Mens nostra, O znaczeniu rekolekcji zamkniętych).