Pan Bóg widzi

W czasach zamętu powszechnego i zarazy pamiętajmy dobrze, że Pan Bóg pracuje nad naszą duszą. Nie stawiajmy oporu łasce. Czuwajmy, bo diabeł chce się wcisnąć do naszej duszy, podsuwając pokusy.

  1. Bądźmy doskonale wierni codziennej modlitwie. A nawet módlmy się więcej. Starannie i ze zrozumieniem odmawiajmy Modlitwę Pańską oraz Akt wiary, nadziei, miłości i żalu. Codziennie miejmy w ręku Różaniec.
  2. Sięgajmy do Biblioteki ’58. Czytajmy z uwagą codzienne teksty mszalne, katolicką lekturę duchową, tradycyjny katechizm i żywoty Świętych.
  3. Starannie unikajmy grzechu (także grzechów powszednich), żyjmy w stanie łaski uświęcającej, wytrwale czyńmy dobro, zwłaszcza przez wierne wypełnianie obowiązków stanu.

 In mánibus túis sortes méae.
„W Twoim ręku są moje losy” (Ps 30, 16).