Przygotowanie do rekolekcji

„Z postępem czasu zawsze trawiło ludzi pragnienie cichej samotności, w której dusza mogłaby bez świadków oddawać się sprawom Bożym” (Pius XI, Orędzie Mens nostra, O znaczeniu rekolekcji zamkniętych).