Najważniejsze słowa na świecie!

Najważniejsze słowa, jakie możemy codziennie usłyszeć lub przeczytać to słowa Pana Jezusa, zapisane w świętej Ewangelii. Przewyższają one nieskończenie wszelkie mądrości świata, filozofii i wiedzy. Czytajmy je z uwagą codziennie! – więcej