Czas na decyzje i działania!

Apel jest także do osób świeckich, już świadomych trwającego kilkadziesiąt lat odstępstwa: Tym, którzy w dobrej wierze jeszcze nie rozumieją kilkudziesięcioletniego dramatu zmiany wiary i kultu, dopomagajmy cierpliwą rozmową i podsunięciem stosownej lektury. I módlmy się wytrwale i codziennie, zwłaszcza na Różańcu, o powszechny powrót katolickiej ortodoksji – w zakresie doktryny, kultu i moralności. – więcej