Obyśmy nie popadli w tragiczne nurty zamętu

cropped-missa-tridentina-6-1.jpg

Kto już – po pokornej modlitwie i poważnych lekturach katolickich – jest świadomy, że kilkadziesiąt lat temu nastąpiła powszechna zmiana wiary i zmiana kultu, nie będzie przyłączał się do chóru wołających: Nie zabierajcie nam zmienionej wiary, nie zabierajcie nam dostępu do zmienionego kultu!
By godnie uczcić Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i zbawić duszę swoją, katolik – także w czasach zamętu powszechnego i zarazy – dochowa wierności odwiecznej, niezmutowanej, katolickiej wierze i skieruje kroki tam, gdzie sprawowany jest odwieczny, niezmutowany, miły Niebu kult katolicki.