Trzeba przezwyciężyć inercję!

Nad wszystkimi ludzkimi uwarunkowaniami jest Pan Bóg! Pan Bóg nigdy nie stawia nas w sytuacji, w której musielibyśmy – z posłuszeństwa ludziom – grzeszyć i znieważać Najświętszy Sakrament oraz przyczyniać się do tego, by inni Najświętszy Sakrament znieważali.
Celem ochrony Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie w czasach zamętu powszechnego, wierzący duchowny przezwycięży inercję i niekatolickie naciski establishmentu i podejmie decyzje jasne i konsekwentne, miłe Niebu. Wolna wola nie jest fikcją. Decyzje takie podjąć można. Decyzje takie podjąć należy! – więcej