Przygotowanie do rekolekcji

„Ćwiczenia duchowne mają pierwszorzędne znaczenie tak dla udoskonalenia przyrodzonych władz człowieka, jak przede wszystkim dla urobienia człowieka nadprzyrodzonego czyli chrześcijanina” (Pius XI, Orędzie Mens nostra, O znaczeniu rekolekcji zamkniętych).