Gdzie jest Twoja Msza, kapłanie?

Gdzie jet twoja Msza

Ta książka – głos kapłanów – pomogła już niejednej duszy w zrozumieniu problematyki katolickiego kultu oraz uświadomieniu sobie szerokiego spektrum od kilkudziesięciu lat trwającego zamętu, związanego z wprowadzeniem kultu zreformowanego. Dla kapłanów lektura może okazać się znaczącym elementem dojrzewania do decyzji miłych Niebu. Wracajmy do lektury! – więcej