Wiara naszych ojców różni się od wiary krzewionej dzisiaj powszechnie

Mało to prawdopodobne, ale… gdyby jeszcze była w Polsce jakaś dusza, która nie zorientowała się, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat – z powodu działania diabła i ludzi – nastąpiła i następuje genetyczna mutacja wiary katolickiej, mielibyśmy do czynienia z sytuacją wysoce niefortunną. Ignorancja nie przystoi duszy katolickiej.
Tutaj mamy tylko jedną z wielu kwestii zmienionych. Kościół, posłuszny nakazowi Jezusa Chrystusa, przez XX wieków podejmował działania mające na celu pozyskanie wszystkich narodów dla zbawienia, jakie daje jedynie Jezus Chrystus i wiara katolicka. Zmieniona religia głosi inaczej: nie należy nawracać innych na wiarę katolicką. Odpowiedzmy więc sobie, jaką religię wyznajemy – katolicką czy zmienioną? Kompetentny głos o. dr. hab. Benedykta Huculaka OFM uświadomi nam powagę kwestii. Jawny demontaż wiary katolickiej! – czytajmy Watykan dzisiaj