Realia

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 18-20).

Bywają epizody medialne, w których ujawnia się wyraźnie, że ambony kościelne są przedmiotem zainteresowania przedstawicieli narodu handlowego oraz innych czynników obcych wierze katolickiej.
Byłoby niegodne powagi urzędu kapłańskiego w podskokach składać poprawnościowe deklaracje i wypełniać ich dyrektywy.