Nie wolno zdezerterować!

cropped-missa-tridentina-6-1.jpg

Byłoby znakiem niedomiaru naszej dojrzałości, gdybyśmy w tak istotnej sprawie, jak przywracanie katolickiego kultu, kierowali się niechwalebnymi epizodami personalnymi.
Stańmy mocno na stanowisku pryncypialnym – to wiara katolicka wymaga, aby Panu Bogu oddawać kult KATOLICKI! – więcej