Znaki nadziei bardzo ostrożne

Zjawiska i procesy nie są nowe, bo mają miejsce przynajmniej od kilkudziesięciu lat. Restrykcje będą dosięgać kolejnych duchownych. Wzrastająca liczba dusz rozumiejących – jeśli za rozumieniem pójdą konsekwentne decyzje i działania – może być w czasach zamętu powszechnego zbawiennym zarzewiem odrodzenia katolickiej ortodoksji.
Coraz więcej dusz zaczyna zauważać, że nieskazitelna odwieczna doktryna katolicka jest w posoborowych strukturach w niełasce.
Coraz więcej dusz zaczyna zauważać, że nieskazitelny odwieczny kult katolicki jest w posoborowych strukturach w niełasce.
Coraz więcej dusz zaczyna zauważać, że duchowni niosący na swych barkach ciężar ortodoksji katolickiej – w zakresie doktryny i kultu – są w posoborowych strukturach w niełasce. Persona non grata.