W ślady Chrystusa cierpiącego

„W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności” (Dz 8, 33).

„Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem. Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania (Hbr 13, 12-13).

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!” (Łk 9, 23).