By duszom było wiadome

W kwestiach wiary Kościół Katolicki był zawsze rzeczowy i dążył do precyzji dystynkcji i sformułowań.
Tu i ówdzie podnosi się wobec niektórych duchownych zarzuty odejścia od ortodoksji i dyscypliny kościelnej. Na niektórych z nich nakłada się sankcje. Jeśli nie precyzuje się, jakie konkretnie są rzeczone/rzekome uchybienia w ortodoksji i dyscyplinie, dusze pozostają w niepewności.
Dobra znajomość tradycyjnych katolickich katechizmów jest niezawodnym narzędziem do odróżnienia ortodoksji od odstępstwa od niej. Katolik czyta.