Nie ma tu nieposłuszeństwa!

cropped-missa-tridentina-6.jpg

Ryt rzymski jest rytem katolickim, wolnym od błędów, godnym Boga. Zarzut nieposłuszeństwa podnoszony przeciwko duchownym, którzy związani są wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim jest nie do utrzymania na bazie katolickich pryncypiów doktrynalnych.
Kapłan, który podejmuje decyzję związania są wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim nie występuje przeciwko Kościołowi.