Różaniec, Różaniec, Różaniec!

Różaniec (1)

„Proście, a będzie wam dane” (Mt 7, 7).

Prawdziwe objawienia maryjne często zawierają wezwanie do odmawiania Różańca. Potężne narzędzie do sprowadzania łaski Bożej do dusz i do przemiany świata według zamysłu Bożego!
Codziennie odmawiajmy Różaniec!