Detale werbalizacji niepoprawnej

Zamęt powszechny dosięga także używanych sformułowań i określeń. Na przykład tu i tam multiplikuje się sformułowanie „przewodniczący episkopatu” albo „szef episkopatu”. Błąd!
Konferencja biskupów, zwana konferencją episkopatu (na przykład: Konferencja Episkopatu Polski), nie jest bytem umocowanym na bazie teologicznej, lecz jest strukturą o charakterze koordynacyjno-organizacyjnym. Konferencja episkopatu ma swojego przewodniczącego. Poprawnie jest zatem mówić: przewodniczący konferencji episkopatu (a nie: przewodniczący episkopatu). Przewodniczący konferencji episkopatu nie jest przełożonym biskupów zgromadzonych na konferencji. Przełożonym biskupów jest papież.