Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Wśród działań mających na celu przywracanie katolickiej ortodoksji w naszej Ojczyźnie, zauważyć warto działalność Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – więcej