O. Roger-Thomas Calmel OP (1914-1975) o tradycyjnej Mszy Świętej

O. Roger-Thomas Calmel OP (1914-1975) to jeden z niewielu katolickich zakonnych duchownych, którzy dochowali wierności odwiecznej katolickiej Mszy Świętej. Na podkreślenie zasługuje spójność kapłańska: katolickie uzasadnienie swojej decyzji oraz świadectwo wierności do końca.
Czytajmy z uwagą! – więcej