Modlitwa kapłana codzienna

Najważniejsza rozmowa kapłana to rozmowa z Bogiem – modlitwa! Cóż by znaczył kapłan bez modlitwy?
Módlmy się codziennie za katolickich duchownych, by dochowali wierności modlitwie codziennej! – więcej