Ks. Gommar A. De Pauw (1918-2005) w obronie katolickiej Mszy Świętej

Ks. Gommar A. De Pauw (1918-2005) kompetentnie i jawnie uzasadnia konieczność wierności katolickiej odwiecznej Mszy Świętej, podkreślając aspekt kanoniczny, moralny i dogmatyczny.
Czytajmy z uwagą! –
więcej