Ks. Gommar A. De Pauw (1918-2005) o tradycyjnej Mszy Świętej (napisy polskie)

Ks. Gommar A. De Pauw to jeden z niewielu katolickich duchownych, którzy dochowali wierności katolickiej odwiecznej Mszy Świętej. Na podkreślenie zasługuje spójność kapłańska: katolickie uzasadnienie swojej decyzji oraz świadectwo wierności do końca.
Wysłuchajmy z uwagą! –
więcej