Detal sakramentalny

Przy wyznaniu grzechów w Sakramencie Pokuty – o ile chodzi o grzechy ciężkie – należy jasno powiedzieć:

– o jaki grzech chodziło,
– ważniejsze okoliczności,
– liczbę grzechów.