Przedpoście

Zanim rozpoczniemy Wielki Post, Kościół wprowadza nas w okres zwany Przedpościem. Okres Przedpościa powstał za czasów Grzegorza Wielkiego, już po ustaleniu Wielkiego Postu.

Najbliższe Niedziele noszą nazwy:
Domínica in Septuagésima, Niedziela Siedemdziesiątnicy
(Starozapustna),

Domínica in Sexagésima, Niedziela Sześćdziesiątnicy (Mięsopustna),
Domínica in Quinquagésima, Niedziela Pięćdziesiątnicy (Zapustna).

Przedpoście ma charakter pokutny. Kolor szat fioletowy.
Znika śpiew Alleluja, które we Mszach niedzielnych i świątecznych zastąpione jest przez traktus. Na zakończenie Mszy Świętej zamiast Ite missa est, kapłan w niedziele i dni powszednie mówi Benedicámus Dómino, wierni odpowiadają Deo gratias.
Z uwagą słuchajmy i rozważajmy słowa Pisma Świętego, które Kościół będzie odczytywał w tych tygodniach. Wzmóżmy nasze czuwanie, starannie unikajmy grzechu, pracujmy nad naszym zbawieniem, pełniąc wolę Bożą i umacniając się objawioną prawdą i łaską płynącą z Sakramentów Świętych.
Już jutro rozpoczynamy Przedpoście.


Teksty mszalne znajdziemy m.in. tutaj
Ustawmy: Polski
Kliknijmy: Sancta Missa