O Mszy Świętej nigdy dosyć!

Kiedy już podjęliśmy miłą Niebu decyzję związania się wyłącznie i dożywotnio z katolicką Mszą Świętą w rycie rzymskim, dokładajmy starań, aby z coraz większą pilnością wziąć pod uwagę wskazania Kościoła zawarte w doktrynie Soboru Trydenckiego – więcej