Decyzje kapłańskie miłe Niebu

Są w Polsce kapłani, którzy wobec Boga i Kościoła podjęli decyzję odprawiania wyłącznie i dożywotnio Mszy Świętej w rycie rzymskim.
Codzienną modlitwą wspierajmy duchownych, którzy podjęli takie decyzje – miłe Niebu i dla dusz zbawienne. –
więcej