Dojrzewajmy!

Nieroztropne jest upatrywać problem zmienionej i zmieniającej się religii, spoglądając na chronologiczny horyzont tylko ostatnich siedmiu lat.
Nieroztropne jest upatrywać problem zmienionej i zmieniającej się religii, spoglądając tylko za zachodnią granicę.
Nieroztropne jest słuchać internetowych, anonimowych i nieanonimowych agentów zmienionej i zmieniającej się religii.
W czasach zamętu powszechnego czyste serce i tradycyjne katolickie katechizmy są wyposażeniem niezbędnym.