Czas się budzić!

Apostoł Narodów pisze jasno do tych, którzy nie reagowali należycie i zdecydowanie na krzewienie zmienionej Ewangelii i jej agentów: „Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie” (2 Kor 11, 3-4).
Już sam fakt, że odwieczna katolicka doktryna i kult katolicki zostały kilkadziesiąt lat temu zakwalifikowane jako rzeczywistość non grata, powinien w stan alarmu postawić każdą duszę katolicką. Zawiniliśmy ospałością!!! – więcej.